Kathmandu, Lhasa, Gyantse, Shigatse, Samye and Everest Valleys
18 days

Categories
Art, Buddhism, Study, Everest, Gyantse, Hinduism, Kathmandu, Lhasa, Mountain, Nagarkot, Nepal, Program, Rongbuk, Samye, Shigatse, Tibet, Tsedang